Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenlik

ARAS Gemi Kurtarma ve Deniz İnşaat Tic. Ltd., ülkemizde bu sektörde faaliyet gösteren ilk şirketlerden olup, 19 yılı aşkın bir süredir gemi kurtarma ve deniz inşaatı alanlarında hizmet vermektedir. Hizmetlerimiz kısaca şunlardır:

 • Deniz İnşaat Hizmetleri
 • Gemi Kurtarma
 • Kazazede Gemden Yakıt ve Yük Çıkarma/Kurtarma
 • Römorkör ve Yüzer Vinç Hizmetleri
 • Su Altı Operasyonları ve Sörveyi
 • Açık Deniz Jeoteknik Araştırmaları
 • Denizde ve Kıyıda Petrol Kirliliğine Müdahale ve Temizliği
 • Kıyı Tesisleri için Risk Değerlendirmesi Yapılması ve Acil Müdahale Planları Hazırlanması
 • Kıyı Tesisleri için Eğitim Seminerleri ve Tatbikat Düzenlenmesi

ARAS, hizmetlerini sunarken gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerinde, “Önce Sağlık, Güvenlik ve Çevre” ilkesiyle, müşterilerinin beklentilerini aşan bir hizmet vermektedir. Kurmuş olduğumuz Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Entegre Yönetim Sistemi ile ARAS Gemi Kurtarma ve Deniz İnşaat Yönetimi: 

 • Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tehlikeleri ve bunların önem durumunu değerlendirerek, çevre kazasını, iş kazasını ve meslek hastalıklarını önleyeceğini,
 • Doğal kaynakları en verimli ve etkin şekilde kullanılacağını,
 • Atıkları en aza indireceğini ve atıkları çevreye zarar vermeden bertaraf edeceğini,
 • Her türlü kirliliği kaynağında önleyerek ve azaltarak çevreye uyumlu ve duyarlı hizmet vereceğini,
 • Çalışan tüm personeli ve ilgili tarafları eğiteceğini, sorumluluk bilincini ve yetkinliğini arttıracağını ve çalışanların sisteme katılımını sağlayacağını,
 • Ulusal ve uluslararası yasa, yönetmelik ve konvansiyonlar ile diğer gerekliliklere uyacağını,
 • Tüm müşteri isteklerini ve ilgili standartların gereklerini beklentiyi aşarak karşılayacağını,
 • Entegre Yönetim Sistemi’nin mevcut durumunu sürekli gözden geçireceğini ve geliştireceğini,
 • Bu politikanın tüm çalışanlarına iletileceğini ve anlaşılmasını sağlayacağını taahhüt eder.